Reference

Realizovali jsme projekty pro tyto společnosti:

ABB, ABB ELSYN, ABB SOU, AZ Pokorny, Design centrum ČR, Dribo Brno, Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Hotel Slovan, Karat Brno, Lídl music Brno, Moravská galerie Brno, Muzeum města Brna, Schneider Electric, Thermona Zastávka, VUT Brno, Železniční stavitelství a mnoho dalších.